KILPAILEMISESTA

Allaoleva kuvaus on tehty pääasiassa F4C-luokan kannalta koska se on monipuolisin skaalalennokkiluokka.
Muiden luokkien osalta kuvausta tulee soveltaa k.o. luokan sääntöjen mukaisesti.

Staattinen arvostelu, eli pöytäarvostelu

Pöytäarvostelussa tuomaristo arvostelee pienoismallin tarkkuden, esikuvanmukaisuuden ja työn laadun kilpailijan toimittaman dokumentaation perusteella. Pisteet annetaan skaalalla 0-10, kymmenesosapisteen tarkkuudella.

Koska dokumentaatio on arvostelun perusta, on dokumentaation laadulla arvostelun kannalta yhtä suuri merkitys kuin mallilennokinkin laadulla. Jos mallissa ei ole jotain mikä selvästi näkyy dokumenteissa, kohteesta voi saada virhepisteitä, ja vastaavasti jos mallissa on jotain mikä ei näy riittävän hyvin dokumenteissa, kohtaa ei voida arvostella.

F4H-luokassa rakentamisvaatimuksia on helpotettu niin, että käytännössä vaaditaan vain itse tehty pintakäsittely.
 
Dokumentaatiossa tulee olla k.o. mallilennokkiluokan säännöissä esitettyjen arvostelukohtien kannalta riittävä määrä laadukkaita valokuvia, piirroksia, värityskaavioita, värimalleja tai jopa värinäytteitä alkuperäisestä lentokoneesta.

Staattisen arvostelun dokumentit:

  • Lyhyt kuvaus kohteesta josta selviää esikuvayksilö päämittoineen, esikuvan matkalentonopeus, lentokelpoisuusrajoitukset sekä mallilennokin mittakaava. Kuvaukseen kannattaa yhdistää myös säännöissä määritelty kilpailijan vakuutus oman ja vieraan työn osuuksista.

  • Kolmitahopiirros: yleensä mustavalkoinen viivapiirros lentokoneesta, jossa on kuvattu kone edestä, päältä ja jommalta kummalta sivulta (= kolmelta taholta). Kolmitahopiirros tulee olla joko asiantuntijatahon hyväksymä (koneen omistaja), tai peräisin julkisesta lähteestä: esim. kopioitu jostain ilmailu-alan lehdestä, kirjasta, tehtaan esitteestä tai piirustuksista tms. Kolmitahopiirros tarvitaan kaikissa mallilennokkiluokissa.

  • Valokuvat: Vähintään kolme yleisvalokuvaa tai painettua jäljennöstä A5-koossa, joista näkyy kyseinen esikuva sivulta, edestä ja päältä, sekä tarpeellinen määrä detaljikuvia yksityiskohdista. Vähintään yhden yleiskuvan tulee olla kyseisestä yksilöstä mistä mallilennokki on rakennettu.
    Jos valokuva on värillinen, voidaan sitä käyttää myös värityksen arvosteluun.

  • Muut piirrokset yms. dokumentit: Jos valokuva on mustavalkoinen, tulee sen lisäksi olla joko kirjallinen selostus värityksestä tai mahdollisesti väripiirros esikuvasta. Etenkin F4C-luokassa käytetään usein lentokonetehtaiden värimalleja tai jopa maalinäytteitä esikuvasta.

Arvostelussa valokuvat ohittavat piirrokset, joten jos piirroksissa on eroja valokuviin verrattuna,
erot kannattaa merkitä selvästi piirroksiin tuomaristoa varten.

Arvostelun kannalta dokumentaatio kannattaa koota A3 - A2 -kokoisille levyille / kansioaukeamille
samaan järjestykseen kuin pöytäarvostelu sääntöjen mukaan etenee.
Kaikki oleellinen yhteen näkymään, ilman mitään turhaa. Tämä helpottaa tuomareiden työtä
kun ei tarvitse selata kansiota edestakaisin jolloin jotain voi jäädä dokumenteista huomaamatta.

Lennon arvostelu

Lennätysosuus koostuu kahdesta tai kolmesta lentokierroksesta, joissa mallilennokkia esitellään ilmassa tuomaristolle. Tavoitteena on mahdollisimman realistinen lento, eli jäljitellä mahdollisimman tarkkaan esikuvan lentoa. Yleensä hyvin rakennetulla mallilennokilla myös lento-ominaisuudet vastaavat esikuvansa lento-ominaisuuksia.

Lennon ajaksi lennokin voimanlähteen mallipotkuri voidaan vaihtaa lentopotkuriin, mutta spinnerin koon,
muodon ja värin pitää olla samanlainen kuin pöytäarvostelussa. Osien vaihdosta arvostelujen
välissä kerrotaan tarkemmin säännöissä.

Kilpailija valmistautuu suoritukseensa "valmiusboksissa" ja hänellä on säännöissä määritelty   valmistautumisaika moottorin käynnistämiseen ja työaika lento-ohjelman ajamiseen.
Ennen suoritusta kilpailija on täyttänyt lentosuorituksen arvostelulomakkeisiin lento-ohjelmansa mukaiset liikkeet jotka hänen tulee suorittaa nimeämässään järjestyksessä. Kilpailijan on ilmaistava selkeästi lentotuomaristolle kunkin liikkeen aloitus ja lopetus.
Kilpailija voi käyttää valmistautumisessa kahta, ja lennätyksen aikana yhtä avustajaa. Avustaja ei saa koskea radiolähettimeen ensimmäinen lentoliikkeen ilmoittamisen jälkeen.

 Liikkeet arvostellaan skaalalla 0 - 10, puolen pisteen tarkkuudella.

Lennon realistisuutta arvostellaan koko sen ajan minkä lennokki on ilmassa.
Realistisuuteen vaikuttavia arvostelukohteita on mallilennokin lentonopeus,
lentoliikkeiden sulavuus, sekä moottorin äänen sävy ja sointu.

Lennätyspaikalle kilpailun järjestäjä on määritellyt turvarajat joita lennokki ei saa lennollaan ylittää.

F4C- F4G- ja F4H -luokkien lentokierroksilla kukin kilpailija lennättää sarjan taitolentoliikkeitä, joista
osa on kaikille pakollisia ja osa kilpailijan itsensä valitsemia. Liikekuvaukset on tarkemmin määritelty
F4C-säännöissä.

Koska kilpailija pyrkii jäljittelemään lennollaan esikuvan lentoa, myös vapaavalintaiset liikkeet tulee valita esikuvan liikehdintäkykyyn sopivasti, ja liikkeet tulee ajaa samalla tavalla miten esikuvakin olisi ne lentänyt. On erittäin oleellista ymmärtää että tässä ei ole kyseessä taitolentokilpailu, vaan skaalalennokin demonstraatio esikuvanmukaisesta lennosta, joten liikekuvauksissa määriteltyihin "suoritusvirheisiin" tulee suhtautua vastaavalla tavalla analyyttisesti.

Taitolentokelvottomille koneille on säännöissä määritelty vaakaliikkeitä joita ei puolestaan saa lentää taitolentokelpoisilla koneilla.

Lisää tietoa pakollisista ja vapaavalintaisista liikkeistä löytyy kyseisen luokan säännöistä.

 

Kilpailusijoitus

Loppupisteitä varten on kilpailijan lennätettävä vähintään yksi lentokierros.
Loppupisteet saadaan kun lasketaan yhteen pöytäarvostelun pisteet, ja lentotehtävän kahden parhaan kierroksen pisteiden keskiarvo.